Protipožární průmyslová vrata

Posuvná vrata Hörmann T30, T90, jedno a dvoukřídlá

Popis

 

Velké uzávěry pro preventivní protipožární ochranu

Pro všechny úseky v objektu dodává společnost Hörmann v závislosti na zatížitelnosti ohněm spolehlivá posuvná vrata, odpovídající danému provozu a potenciálním rizikům - řešení v jedno nebo dvoukřídlém provedení - a pro bezpečnéúnikové a záchranné cesty navíc také s funkcí ochrany proti kouři.
Protipožární posuvná vrata Hörmann lze nainstalovat zvlášť rychle. Díky zkrácené době montáže šetříte Vaše peníze!
Další přednost protipožárních posuvných vrat Hörmann: Panelové plechy jsou celoplošně slepeny s výplní a tvoří tak zvlášť jednotný celkový vzhled.

Vratové křídlo
Dvoustěnné, konstrukční hloubka 72 mm, tvořené samostatnými panely, které jsou vzájemně spojené (na stavbě) a odpovídají výšce vratového křídla. Materiál: Tenký plech o tloušťce 1,0 mm, upravený bez napětí. Izolace pomocí izolačních panelů. Vrata dodáváme bez zámku. Hmotnost: 40 kg/m

Druhy konstrukcí stěn a montáž
Osazení je schválené pro:
beton ? 140 mm, montáž hmoždinkami
zdivo ? 240 mm, závitové tyče
pórobeton ? 240 mm, montáž hmoždinkami nebo závitovými tyčemi

Pro překlad platí následující podmínky:
U ohnivzdorných stěn ze zdiva je v prostoru šíře otvoru nutný překlad z železobetonu . Překlad v odstavném prostoru musí být z ohnivzdorného zdiva. U ohnivzdorných stěn z betonu nebo pórobetonu se vyžaduje překlad ze železobetonu také v postranním odstavném prostoru - tedy přes celou délku kolejnic.

Technické údaje:

 

Zkoušky, schválení
Protipožární konstrukce jsou prověřeny podle směrnice DIN 4102, podléhají stálému vnějšímu dohledu nad jakostí, který provádíústav pro zkoušení materiálů Braunschweig, a jsou schválené Německým institutem pro stavební techniku v Berlině.
Schvalovací rozhodnutí:
Z-6.12-1462 (T30 HG 21)
Z-6.12-1653 (T30 HG 15)
Z-6.11-1463 (T90 HG 18)
Z-6.11-1690 (T90 HG 17)
Na základě podmínek pro schválení jsou protipožární a protikouřová posuvná vrata vhodná pro 2-3 uvedení do činnosti denně.

Schválený rozsah velikostí
(světlý rozměr otvoru v mm):
 

typ vrat: šířka v mm: výška v mm:
T 30 HG 21 jednokřídlá
T 30 HG 15 dvoukřídlá
1000 - 8500 2000 - 6000
T 90 HG 18 jednokřídlá
T 90 HG 17 dvoukřídlá
1000 - 8500 2000 - 5000


Vrata ve speciálním provedení

  • Kouřotěsná protipožární posuvná vrata pro bezpečnéúnikové a záchranné cesty (neplatí pro vrata s integrovanými dveřmi)
  • Klapka do výklenků u vrat T30/T90 pro pěknější vzhled
  • Vrata T30/T90 pro použití v případě průchozího stropu s nenosným překladem
  • Vrata T30/T90 v provedení s půlkruhovým obloukem (poloměr min. 15