Pokyny pro reklamaci

Postup při reklamaci

Chápeme, že vyřizování reklamace je pro zákazníka poměrně nepříjemná záležitost, a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně usnadnit, zkrátit a vše řešit ke spokojenosti zákazníka. Při vyřizování reklamací se snažíme našim zákazníkům vycházet maximálně vstříc, k čemuž nám pomáhá sdělení relevantních informací.

Postup uplatnění reklamace
Pro zjednodušení a maximální přehlednost je proces reklamace uplatňován prostřednictvím níže nabízeného formuláře. Při uplatnění reklamace doporučujeme použít následující postup:

  1. Zákazník nejprve stáhne, vytiskne a pečlivě vyplní reklamační formulář, který je k dispozici níže. Tento formulář obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
  2. Abychom Vás mohli snadno kontaktovat, potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje.
  3. Závadu prosím specifikujte co nejpodrobněji. Od kdy, v jakém zařízení a za jakých okolností se vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení. V případě potřeby můžete k formuláři připojit fotografie či nákres podle vlastního uvážení.
  4. Vyplněný formulář je třeba opatřit podpisem.
  5. V případě zasílání zboží doporučujeme tištěný formulář přibalit.
  6. Pokud chcete odeslat jen samotný formulář, můžete ho naskenovat a odeslat e-mailem na adresu obchod@profi-roll.cz, nebo v tištěné podobě na adresu Profi-Roll s.r.o., Olivova 224/108, 251 01 Říčany.
  7. Při zasílání zboží je kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Reklamační formulář

Stáhnout formulář