Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Správce a rozsah osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti Profi-Roll, s.r.o., se sídlem Jitrocelová 267, 251 01 Říčany - Strašín, IČ: 28505433, DIČ: CZ28505433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 146487 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo


alternativně:

 • firma
 • DIČ

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas se zpracováním výše uvedených údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti. 

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem obchodní činnosti s poskytovatelem dat. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu neurčitou.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 • Osobní údaje může zpracovávat i poskytovatel webhostingu: WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou, Česká republika.
 • Některé osobní údaje rovněž zpracovává účetní firma vedoucí účetnictví pro Správce

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.