Sekční garážová vrata

Sekční vrata se otevírají svisle a jsou úsporně uložena pod stropem. Díky tomuto konstrukčnímu principu nabízejí maximum místa v garáži i před garáží. Sekční garážová vrata navíc mohou být namontována do libovolného garážového otvoru a poskytují až o 14 cm větší průjezdnou šířku než výklopná vrata. Kromě toho jsou na všech čtyřech stranách optimálně utěsněna trvale elastickým těsněním odolným proti povětrnostním vlivům. Dopřejte si tento komfort.

Přehled vlastností

 1. Značková kvalita z Německa
  Značka Hörmann je opravdovým příslibem kvality. Rodinný podnik s více než 80 lety zkušeností ve výrobě vrat a pohonů a více než 20 miliony prodaných vrat a pohonů se stal evropským výrobcem č. 1. To vám při nákupu sekčních vrat Hörmann dává dobrý pocit.
 2. Garážová vrata pro několik generací
  Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann. Díky tomu a díky vynikajícím technickým řešením, jakož i nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann desetiletou záruku na všechna sekční vrata a pětiletou záruku na pohony Hörmann.
 1. Moderní, energeticky úsporná vrata
  Zejména pro garáže, které přímo sousedí s domem, doporučujeme dvoustěnná sekční vrata. Kromě vrat LPU 42 s velmi dobrou tepelnou izolací nabízejí sekční garážová vrata LPU 67 Thermo ¦ NOVINKA vše, co se dnes od moderního stavění očekává: vynikající tepelnou izolaci díky lamelám s přerušeným tepelným mostem a hodnotou U 0,33 W/(m2·K) - u vrat 5000×2125 mm = 1,0 W/(m2·K), velmi dobré utěsnění prostoru mezi lamelami dvojitým břitovým těsněním a optimální podlahové zakončení dvojitým podlahovým těsněním, které navíc vyrovnává nerovnosti podlahy a snižuje energetické ztráty.
 2. Účinná tepelná izolace
  Už i tak dobré izolační vlastnosti dvoustěnných sekčních vrat zlepšíte připojením zárubně ThermoFrame Hörmann. Černý umělohmotný profil se montuje zároveň se zárubní vrat. Přerušený tepelný most mezi zárubní a zdivem zlepší izolaci až o 15 % (u dvoustěnných sekčních garážových vrat LPU 42 ve velikosti 5000×2125 mm). Volitelné připojení zárubně ThermoFrame dostanete pro všechna sekční vrata Hörmann.
 1. Optimální dlouhodobá ochrana
  Umělohmotná patka zárubně o výšce 4 cm, odolná proti zkřehnutí, obepíná zárubeň v oblasti ohrožené rzí a trvale ji chrání proti korozi. Na rozdíl od konkurenčních řešení funguje tato účinná dlouhodobá ochrana i při trvalé vlhkosti. Společně s podlahovým těsněním vrat tvoří patka zárubně i vzhledově zdařilé zakončení.
 2. Exkluzivní vnitřní vzhled vrat
  Ten, kdo svou garáž využívá také jako domácí dílnu, si přeje harmonický vzhled vrat i v garáži. Prémiové provedení LPU 67 Thermo - NOVINKA splňuje přesně tato přání: kompletní zárubeň (zárubeň na vnější straně má rovněž šedobílou barvu RAL 9002, u vrat v provozní bílé RAL 9016 proto doporučujeme kryt zárubně), vodicí a spojovací kolejnice a veškerá kování se dodávají v šedobílé RAL 9002, která je vzhledově stejná jako barva na vnitřní straně křídla vrat. Vrata se tak harmonicky začlení do interiéru a opticky pozvednou vaši garáž. Díky tandemovým vodicím kladkám je navíc chod vrat zvláště klidný a rovnoměrný.
 1. Harmonický celkový vzhled
  Vrata mají stejné rozestupy drážek a neviditelné přechody lamel u vrat s drážkou. Garážová vrata Hörmann se vyznačují přesným a rovnoměrným rozdělením drážek [A]. Lamely jsou tvarovány tak, že přechody u zavřených vrat prakticky nejsou vidět. Porovnejte prosím s vraty konkurence, kdy často vyskytují nerovnoměrné rozestupy drážek [B], [C] v důsledku různých výšek lamel a viditelné přechody lamel a jejich vrata tak nepůsobí opticky harmonicky. Na přání dostanete i praktické vedlejší dveře se vzhledově stejným vyrovnáním drážek jako u sekčních garážových vrat.

  Rovnoměrné rozdělení kazet Pro harmonický celkový vzhled je výška rozestupů mezi jednotlivými kazetami [D] u sekčních vrat Hörmann přesně stejná. Dosahuje se toho stejně vysokými lamelami po celé výšce vrat. Také vodorovné rozestupy mezi kazetami [E] v lamele jsou jednotné. Díky tomu je dosaženo rovnoměrného vzhledu vrat. Na přání dostanete i vedlejší dveře se stejným rozdělením lamel, a tudíž stejného vzhledu jako sekční garážová vrata. Nerovnoměrné rozdělení kazet [F], [G] v důsledku různých výšek lamel u vrat konkurenčních výrobců. Vrata tak nepůsobí opticky harmonicky.
 1. Stejný vzhled u zárubně i křídla vrat
  Harmonický vzhled vrat vzniká díky mnoha malým detailům: Vyrovnávací clona překladu je u bílých vrat a u všech povrchů dodávána vždy se stejným vzhledem jako u lamel vrat. Vše je vzájemně sladěno. Boční zárubně dostanete standardně s bílým povrchem Woodgrain (u vrat LPU 67 Thermo v prémiovém provedení v šedobílé RAL 9002). Pro sekční vrata s povrchy Sandgrain, Silkgrain nebo Decograin a pro barevná vrata dostanete volitelně kryty zárubně se stejným povrchem jako lamely vrat. U vrat Micrograin se kryt zárubně dodává s hladkým povrchem Silkgrain.
 2. Vyrovnávací clona překladu lícující s plochou
  U vrat LPU 42 je vyrovnávací clona překladu lícující s plochou nejelegantnějším řešením neviditelného přechodu od clony ke křídlu vrat. Při zavřených vratech lícuje horní lamela vrat s plochou clony.
 1. Praktická řešení
  Pro snadný průchod osob do garáže doporučujeme vrata LPU 42 s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu. Tak můžete z garáže vyzvednout jízdní kola nebo zahradnické nářadí, aniž byste museli otevřít vrata. Práh z ušlechtilé oceli je uprostřed vysoký jen 10 mm a na okrajích 5 mm. To usnadňuje přejíždění a zmenšuje riziko zakopnutí.
 2. Samozřejmě více bezpečnosti - Mechanické zajištění proti zvednutí
  Nevítaní hosté nemají u automatických sekčních vrat Hörmann téměř žádnou šanci. Jakmile se garážová vrata zavřou, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto patentované uzamknutí vrat funguje čistě mechanicky, a proto zůstává na rozdíl od konkurenčních pohonů účinné i při výpadku elektřiny. Nevítaní hosté nemají u automatických sekčních vrat Hörmann téměř žádnou šanci. Jakmile se garážová vrata zavřou, zapadne zajištění proti zvednutí automaticky do dorazu vodicí kolejnice, vrata jsou ihned uzamknuta a chráněna proti vypáčení. Toto patentované uzamknutí vrat funguje čistě mechanicky, a proto zůstává na rozdíl od konkurenčních pohonů účinné i při výpadku elektřiny.
 1. Dálkové ovládání BiSecur s certifikovanou bezpečností
  Obousměrné dálkové ovládání BiSecur představuje nejmodernější techniku pro komfortní a bezpečnou obsluhu garážových vrat, vjezdových bran, pohonů dveří, osvětlení a dalších zařízení. Tato mimořádně bezpečná metoda šifrování BiSecur, vyvinutá firmou Hörmann, se stabilním dosahem bez rušení vám poskytuje jistotu, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Byla testována a certifikována bezpečnostními experty univerzity v Bochumi.
 2. Perfektně sladěné a 100 % kompatibilní
  Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky BiSecur jsou 100 % kompatibilní. Jedním dálkovým ovladačem nebo např. kódovací klávesnicí pohodlně otevřete nejen svá garážová vrata, ale i vjezdovou bránu vybavenou pohonem Hörmann a obsluhujete pohony dveří nebo další zařízení s přijímači BiSecur. Pomocí naší aplikace (pro chytré telefony nebo tablety s operačním systémem iOS a Android) v kombinaci s internetovou bránou BiSecur Hörmann můžete pohony garážových vrat a vjezdové brány Hörmann, domovní dveře Hörmann (tato funkce vyžaduje, aby byly domovní dveře ThermoCarbon/ThermoSafe Hörmann vybaveny automatickým zámkem S5/S7 Smart) nebo pohon vnitřních dveří PortaMatic a další zařízení ovládat komfortně prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.
   
 1. Komfortní dotazování na polohu
  vrat Už nikdy nemusíte při větru a nečase vycházet před dveře, abyste se podívali, zda jsou vrata zavřená. Po stisku tlačítka indikuje barva LED na dálkovém ovladači HS 5 BS polohu vrat. Na přání vrata dalším stisknutím tlačítka zavřete (při obsluze bez přímého dohledu na vrata je nutná přídavná světelná závora). Pohodlněji a bezpečněji už svá vrata ovládat nemůžete.
 2. Vynikající design
  Exkluzivní dálkové ovladače BiSecur přesvědčují kromě designu v černé nebo bílé barvě také elegantním tvarem, který zvlášť příjemně padne do ruky. Dálkové ovladače BiSecur Hörmann s volitelným vysoce lesklým povrchem se vzhledem klavírového laku získaly renomované ocenění reddot design award za exkluzivní design.

Ocelová sekční vrata

LPU 67 Thermo NOVINKA
Energeticky úsporná vrata přesvědčují vynikající tepelnou izolací díky lamelám o tloušťce 67 mm s přerušeným tepelným mostem.
LPU 42
Dvoustěnná vrata LPU 42 poskytují velmi dobrou izolaci díky lamelám o tloušťce 42 mm.
 
LTE 42
Jednostěnná vrata LTE 42 jsou cenově výhodným řešením pro volně stojící garáže, které nepotřebují žádnou dodatečnou tepelnou izolaci.

Povrchy ocelových vrat

Woodgrain
U cenově výhodného, robustního povrchu se vzorem řezu pilou věrným originálu lze díky reliéfu bez problémů opravit malé škrábance. Tento povrch dostanete v provozní bílé RAL 9016, v 15 zvýhodněných barvách nebo v odstínu RAL podle volby.
Sandgrain
Jemně strukturovaný povrch pro stavebníky, kterým záleží na ceně, je vhodný zejména pro moderní domy. K dostání v provozní bílé RAL 9016 a ve 3 zvýhodněných barvách.
Silkgrain
Hedvábně hladký povrch Silkgrain je díky elegantnímu vzhledu vrat první volbou u moderní architektury. O 50 % tlustší vnější plech navíc lamelám dává větší stabilitu a ještě klidnější chod. Tento povrch dostanete v provozní bílé RAL 9016, v 15 zvýhodněných barvách nebo v odstínu RAL podle volby.
Micrograin
Tento povrch si získává přízeň díky vlnitému profilu vylisovanému do hladké oceli, který vytváří působivé efekty světla a stínu. Dodáváme jej v provozní bílé RAL 9016, v 15 zvýhodněných barvách nebo v odstínu RAL podle volby.
Decograin
Povrchy Decograin potažené umělohmotnou fólií odolnou proti UV záření dodají vašim sekčním vratům do detailu věrný, markantní vzhled dřeva, popřípadě eleganci v metalickém antracitovém odstínu. Můžete si vybrat některý z pěti přírodních dekorů dřeva nebo elegantní metalický dekor.

Dekory Decograin

Zlatý dub
Středně hnědý, zlatožlutý dekor dubu
Tmavý dub / ořech
Dekor dubu v ořechové barvě
Tmavý dub – rustical
Intenzivně tmavý dekor dubu (mimo LPU 67 Thermo)
Rosewood
Dřevěný dekor v mahagonové barvě (mimo LPU 67 Thermo)
Winchester
Přírodně zbarvený sukovitý dekor dubu (mimo LPU 67 Thermo)
Titan Metallic CH 703
Antracitová barva s metalickým efektem

Drážky a kazety ocelových vrat

Drážka S
V provedení LPU 42, Woodgrain, provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, šířka max. 6000 (7000*) mm, výška max. 3000 (5000*) mm a v provedení LTE 42, Woodgrain, provozní bílá RAL 9016, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm.
*jako sekční vrata SPU F42 Plus
Drážka M
V provedení LPU 67 Thermo (NOVINKA), Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Decograin: 3 dekory: zlatý dub, tmavý dub / ořech, Titan Metallic CH 703, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm, v provedení LPU 42, Woodgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Sandgrain: provozní bílá RAL 9016 a 3 zvýhodněné barvy, Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Decograin: 6 dekorů: zlatý dub, tmavý dub / ořech, tmavý dub – rustical, Rosewood,  Winchester, Titan Metallic CH 703, šířka max. 6000 (7000*) mm, výška max. 3000 (5000*) mm a v provedení LTE 42, Woodgrain: provozní bílá RAL 9016, šířka max. 3000 mm, výška max. 3000 mm.
*jako sekční vrata SPU F42 Plus
Drážka L
V provedení LPU 67 Thermo (NOVINKA), Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Decograin: 3 dekory: zlatý dub, tmavý dub / ořech, Titan Metallic CH 703, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm a v provedení LPU 42, Woodgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Sandgrain: provozní bílá RAL 9016 a 3 zvýhodněné barvy, Micrograin: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Decograin: 6 dekorů: zlatý dub, tmavý dub / ořech, tmavý dub – rustical, Rosewood,  Winchester, Titan Metallic CH 703, šířka max. 6000 (7000*) mm, výška max. 3000 (5000*) mm.
*jako sekční vrata SPU F42 Plus
Drážka D
V provedení LPU 42, Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, šířka max. 6000 mm, výška max. 3000 mm.
Drážka T
V provedení LPU 42, Silkgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, šířka max. 6000 mm, výška max. 3000 mm
Kazeta
V provedení LPU 42, Woodgrain: provozní bílá RAL 9016 a 15 zvýhodněných barev RAL podle volby, Decograin: 5 dekorů: zlatý dub, tmavý dub / ořech, tmavý dub – rustical, Rosewood,  Winchester, šířka max. 5500 mm, výška max. 3000 mm a v provedení LTE 42, Woodgrain: provozní bílá RAL 9016, šířka max. 3000 mm, výška max. 3000 mm.

Barvy ocelových vrat

Vzorník základních barev
Charakteristika a značení barev

Barva zkrášluje a chrání

Dvoustěnná sekční vrata LPU a vedlejší dveře dostanete standardně v provozní bílé RAL 9016 a navíc v 15 cenově výhodných barvách, asi 200 barvách podle škály RAL (Barvy RAL Classic, s výjimkou barev s perleťovým efektem, fluorescenčních a metalických barev) a mnoha barvách NCS a DB. U povrchu Sandgrain si můžete vybrat ze 3 zvýhodněných barev (Zvýhodněné barvy pro povrch Sandgrain).

Jednostěnná vrata LTE 42 dodáváme pouze v provozní bílé.

Značení barev (číslováno podle vzorníku na obrázku)

Standardní barva: 1. RAL 9016 provozní bílá

15 zvýhodněných barev:

 1. RAL 9007 šedý hliník
 2. RAL 9006 bílý hliník**
 3. RAL 8028 zemní hnědá**
 4. RAL 8003 antuková hnědá
 5. RAL 8001 okrová hnědá
 6. RAL 7040 okenní šedá
 7. RAL 7035 světle šedá
 8. RAL 7030 kamenná šedá
 9. RAL 7016 antracitová šedá**
 10. RAL 6009 jedlová zelená
 11. RAL 6005 mechová zelená
 12. RAL 5014 holubí modrá
 13. RAL 5011 ocelová modrá
 14. RAL 3003 rubínová
 15. RAL 1015 slonová kost světlá

Upozornění: Vnitřní strany sekčních garážových vrat se standardně dodávají v barevném odstínu šedobílá RAL 9002. Tmavým barvám je vhodné se u dvoustěnných ocelových vrat obrácených ke slunci vyhýbat, protože prohnutí lamel, ke kterému by mohlo docházet, může vrata poškodit. Všechny údaje o barvách na základě příslušné barvy RAL. Vyobrazení barev a povrchů není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si poradit od svého autorizovaného prodejce Hörmann. *Barvy RAL Classic, s výjimkou barev s perleťovým efektem, fluorescenčních a metalických barev. **Zvýhodněné barvy pro povrch Sandgrain.

Sekční vrata z masivního dřeva

LTH 42
Vrata z masivního dřeva se výtečně hodí pro dřevěné domy nebo budovy s mnoha dřevěnými prvky, např. hrázděním nebo fasádními prvky.
Individuální vzhled
Vytvořte si svá dřevěná vrata sami: Stačí jednoduchý nákres jako předloha a počítačem řízená fréza podle vašeho návrhu vyrobí individuální vrata.
Zdůraznění akcentů
Vyberte si ze 3 přírodních kamenů. Přírodní kámen dodává motivům 403 a 404 zvláštní akcent. Barevné a strukturální odchylky jsou přírodně podmíněné.

Přehled druhů dřeva

Severský smrk
Severský smrk je světlé jehličnaté dřevo s převážně rovnými léty. Otvory, jednotlivé malé dutiny vyplněné pryskyřicí, zkroucené dřevo a žlutohnědé suky jsou zcela přirozené.
Kanadská tsuga
Kanadská tsuga je bělavě šedé až světlešedě hnědé jehličnaté dřevo s převážně rovnými léty, s hnědými pruhy minerálních vláken a prorosty probíhajícími ve směru vláken.

Drážky a kazety dřevěných vrat

Drážka S
V provedení LTH, Severský smrk: 8 lazur na dřevo, Kanadská tsuga: 8 lazur na dřevo, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm.
Drážka M
V provedení LTH, Severský smrk: 8 lazur na dřevo, Kanadská tsuga: 8 lazur na dřevo, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm.
Drážka L
V provedení LTH, Severský smrk: 8 lazur na dřevo, Kanadská tsuga: 8 lazur na dřevo, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm.
Kazeta
V provedení LTH, Severský smrk: 8 lazur na dřevo, Kanadská tsuga: 8 lazur na dřevo, šířka max. 5000 mm, výška max. 3000 mm.

Lazury dřevěných vrat

Vzorník lazur
Značení lazur

8 lazur na dřevo (číslováno podle vzorníku na obrázku):

 1. vápenná bílá, lazurovací nebo krycí
 2. borovice
 3. teak
 4. palisandr
 5. ebenové dřevo
 6. achátová šedá
 7. jedlová zelená
 8. nordická červená